صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۸,۹۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۷۸۳,۵۷۷,۲۲۹,۹۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴:۵۹:۱۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۳,۷۱۸ ۱۳,۷۰۳ ۱۳,۶۵۹ -۴۴ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۷۸۳,۵۷۷,۲۲۹,۹۴۲
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۳,۷۵۶ ۱۳,۷۴۰ ۱۳,۶۹۶ -۴۴ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۰۷,۵۱۴,۲۶۴,۶۲۸
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۳,۷۷۵ ۱۳,۷۵۹ ۱۳,۷۱۴ -۴۵ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۹,۷۳۷,۶۵۶,۷۴۰
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۳,۷۷۲ ۱۳,۷۵۶ ۱۳,۷۱۱ -۴۵ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۷,۷۶۳,۱۸۶,۸۴۰
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۳,۷۸۹ ۱۳,۷۷۳ ۱۳,۷۲۹ -۴۴ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۲۸,۸۲۰,۱۳۱,۵۴۶
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۳,۷۸۰ ۱۳,۷۶۴ ۱۳,۷۲۰ -۴۴ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۲۲,۶۶۵,۰۴۱,۶۲۴
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۳,۷۷۴ ۱۳,۷۵۸ ۱۳,۷۱۵ -۴۳ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۸,۸۷۴,۶۲۳,۰۵۷
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۳,۷۷۱ ۱۳,۷۵۵ ۱۳,۷۱۳ -۴۲ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۷,۲۰۹,۵۵۹,۱۳۱
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۳,۷۶۶ ۱۳,۷۵۰ ۱۳,۷۰۹ -۴۱ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۴,۱۶۹,۹۳۳,۰۳۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۳,۷۵۲ ۱۳,۷۳۶ ۱۳,۶۹۴ -۴۲ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۰۴,۷۴۹,۸۳۰,۱۱۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۳,۷۸۳ ۱۳,۷۶۷ ۱۳,۷۲۶ -۴۱ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۲۴,۸۲۶,۲۸۳,۰۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۳,۷۷۱ ۱۳,۷۵۵ ۱۳,۷۱۵ -۴۰ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۷,۳۵۲,۴۱۰,۱۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۳,۷۶۵ ۱۳,۷۴۹ ۱۳,۷۱۰ -۳۹ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۳,۵۷۶,۳۳۹,۸۹۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۳,۷۵۹ ۱۳,۷۴۳ ۱۳,۷۰۵ -۳۸ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۰۹,۶۵۳,۸۶۹,۶۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۳,۷۴۷ ۱۳,۷۳۱ ۱۳,۶۹۳ -۳۸ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۰۱,۵۶۳,۲۱۱,۴۸۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۳,۷۵۷ ۱۳,۷۴۱ ۱۳,۷۰۳ -۳۸ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۰۸,۰۷۶,۲۶۵,۵۹۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۳,۷۶۳ ۱۳,۷۴۷ ۱۳,۷۱۰ -۳۷ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۲,۰۵۲,۵۱۳,۸۹۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۳,۷۴۳ ۱۳,۷۲۷ ۱۳,۶۸۴ -۴۳ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۷۹۹,۱۹۷,۰۴۷,۹۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۳,۷۶۴ ۱۳,۷۴۸ ۱۳,۷۰۵ -۴۳ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۱۲,۵۷۷,۳۱۱,۲۴۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۳,۷۵۸ ۱۳,۷۴۲ ۱۳,۶۹۹ -۴۳ ۰ ۱,۲۸۱,۶۵۶,۶۴۶ ۰ ۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۸۰۸,۸۱۷,۴۲۴,۳۱۵
  مشاهده همه